Konferans Lidéchip  

Koute – Ekipe – Adapte – Disip

Yon Legliz Frè yo DIRIJE (Koute – Ekipe – Adapte – Disip) Konferans yo planifye pou 15-17 novanm 2024, patwone pa depatman Disip ak Lidèchip Fòmasyon denominasyon an. Evènman an pral òganize nan Ephrata (Pa.) Legliz Frè yo sou tèm ekriti 2 Timote 2:2.

Logo konferans LEAD: Koute - Ekipe - Adapte - Disip

Sa a pral yon konferans devlopman lidèchip pou lidè kongregasyon yo tankou pastè ak manm konsèy legliz la. Konsantre a pral sou ogmante konpetans lidèchip lidè kongregasyon yo pou ede yo vin pi efikas nan ministè lokal yo. Evènman an pral yon melanj de sesyon plenyè ak ti sesyon. Prezans yo pral limite a 250 patisipan yo. Plis enfòmasyon ak enskripsyon ap disponib pi pre dat la.

Tèm ekriti:  2 Timote 2: 2
"Bagay ou te tande nan men mwen devan anpil temwen, konfye sa yo bay moun fidèl yo ki pral kapab anseye lòt moun tou." (NASB)

Dat: Vandredi – Dimanch, 15-17 novanm 2024

Kote yo ye: Ephrata Legliz Frè yo, Ephrata, PA

Enfòmasyon sou otèl Disponibilite chanm yo ka limite nan zòn nan akòz yon lòt evènman

Patwone pa: Fòmasyon Disip ak Lidèchip Legliz Frè yo

Pwovizwa Orè Konferans LEAD

Vandredi 15 novanm
5:00 pm - 7:00 pm Enskripsyon
7:00 pm adorasyon
8:00 pm Levasyon Sesyon
9:00 pm Sosyal krèm glase
Samdi 16 novanm
9:00 am Sesyon prensipal la
10:30 am Levasyon Sesyon
Midi Manje midi
1:00 pm Levasyon Sesyon
2:30 pm Sesyon prensipal la
4:00 pm Levasyon Sesyon
5:30 pm Dine
7:00 pm Adorasyon/Sesyon Prensipal
8:30 pm Fellowship
Dimanch 17 novanm
9:00 am Sesyon Talkback
10:45 am Sèvis Adorasyon
Midi Wete kò ou